Monthly Archives: May 2015

Keeping on!

Plenum #Protestiram, Ilindenska str. Skopje, 22.05.2015 (photo: Doroti Pachkova)

Plenum #Protestiram, Ilindenska str. Skopje, 22.05.2015 (photo: Doroti Pachkova)

In the past few days we held many discussions, on and off the streets. The discussions attested to people not having to agree on one opinion and a single voice to act for a more just Macedonia. Those who have supported the different lines of struggle around #Protestiram (#Протестирам) continue their resistance to the regime. Announcements about new actions will follow in the coming period.

We salute all fronts of resistance against the governing regime. The dehumanised rulers and the political parties have forgotten who they represent, that the institutions and the streets belong to the people. Let us claim them back! Let us seize them anew!

We call for mass resistance by the people against this regime and encourage everybody to self-organize. Against single-minded actions! Against uniformity! Each and everyone, whenever possible! Always non-violently!

#Protestiram (I protest) is a first person singular. Each and every single person is the source of this struggle. It is everyone’s, everywhere, always!

Vazhdojmë!

Plenum #Protestiram, Ilindenska, Skopje, 22.05.2015 (foto: Doroti Pachkova)

Plenum #Protestiram, Ilindenska, Skopje, 22.05.2015 (foto: Doroti Pachkova)

Ditët e kaluara kemi diskutuar mjaft si në rrugë ashtu edhe në vënde tjera. Erdhëm në përfundim se duhet të kemi një mendim të përbashket dhe nëpermjet angazhimit tonë mund të tregojmë vizionin për një Maqedoni më të mirë. Frontet që u bashkuan rreth #Protestoj vazhdojnë me akcione dhe në vazhdim do ju infromojmë për akcione tjera. Me të vërtet janë për tu përshëndetur të gjtha frontet kundër këtij regjimi.

Sundimtarët çnjerzor dhe partitë politike kanë haruar se të kujt janë institucionet, të kujt janë rrugët dhe në emër të kujt udhëheqin. Prandaj t’i rimarim dhe t’ua kthjmë qytetarëve!

Ju bëjmë thirje për rezistencë kundër ketij regjimi dhe në të njejtën kohë ju inkurajomë në vetë-organizim kundër njëmendësisë dhe kundërt pafytyrësisë, secili në mënyrën e tij dhe brenda kornizave të mundësis së tij, gjithmonë pa dhunë.

#Protestoj është veta e parë njejës dhe kjo luftë buron nga secili prej nesh. Kjo luftë është e secilit, gjithkund dhe gjithmonë.

Продолжуваме!

Пленум #Протестирам, ул. Илинденска, Скопје, 22.05.2015 (фото: Дороти Пачкова)

Пленум #Протестирам, ул. Илинденска, Скопје, 22.05.2015 (фото: Дороти Пачкова)

Изминативе неколку дена водевме многу дискусии, вон и на улиците. Тие покажаа дека не мора да имаме едно единствено мислење, дека и преку многугласие можеме да покажеме посветеност на визијата за подобра Македонија. Фронтовите што се обединија околу #Протестирам продолжуваат со акции. Во престојниот период ќе следуваат најави за нови.

За поздрав се сите фронтови против владеачкиот режим. Отчовечените властодршци и политичките партии заборавиле чии се институциите, чии се улиците, во чие име дејствуваат. Затоа, да си ги преосвоиме, да ги вратиме на граѓаните!

Повикуваме на омасовување на отпорот против овој режим и ги охрабруваме сите граѓани да се самоорганизираат. Против едноумието. Против едноличноста. Секој на свој начин и во рамките на своите можности. Секогаш ненасилно.

#Протестирам е прво лице еднина и оваа борба извира од секој од нас. Борбата е сечија, секаде и секогаш!

Slikata

Protestiram 18.05.2015 02

Dita e 13: Prej 5 Maj deri në fund!

17.05.2015

Me 17.05.2015, partia politike më e madhe opozitare, LSDM, organizoi protestë qytetare para Qeverisë së Maqedonisë në ora 14, me një koalicion të gjerë. Në këtë ditë, e trembëdhjeta nga 5 Maji qëkur filluan protestat, një pjesë e qytetarëve dhe qytetareve në #Протестирам (#Protestoj) u mblodhën para Gjykatës Themelore Shkupi 1 – Shkup për te shprehur mbështetjen për aktivistët e arrestuar dhe prej aty së bashku ju bashkuan protestës masive qytetare para Qeverisë.

Të tubuarit para Gjykatës, të bashkuar prapa banerit “#Протестирам #Protestoj”, morën njërën korsi të bulevardit Goce Delçev dhe paralelisht me marshin studentor të organizuar nga ana e Plenumit Studentor në korsibe tjetër, marshuan drejt Qeverisë. Kësaj grupe ju bashkangjitën edhe qytetarët e vetë-organizuar të cilët janë të çkyqur nga Toplifikimi.

Protestuesit në marshin drejt Qeverisë thërrisnin:

“Prej 5 Maj deri në fund”,

“Liri”,

“Kush jemi ne? Qytetarët! Çka duam? Liri! Kur? Tash!”

Sipas planit, një pjesë e #Protestiram (#protestoj) arritën para Qeverisë në ora 13:55 që simbolikisht t’u dëshirojnë mirëseardhje në rrugë partive, edhe atë në emrin e atyre që protestojnë nga 5 Maji e këtej dhe te cilët me vite drejtësinë e kërkojnë përmes protestave dhe në rrugë.

Mbi 50.000 qytetarë iu përgjigjën protestës masive para Qeverisë. Me fjalime të fuqishme para qytetarëve u prezantuan përfaqësuesit e Plenumit studentor, organizatave qytetare, gazetarë dhe europarlamentar. Fjalën e fundit e kishte lideri i LSDM-së Zoran Zaev i cili i përsëriti kërkesat për rrëzim te Gruevskit, formim të Qeverisë teknike dhe planet e ardhëshme. Ai dhe një pjesë e të mbledhurve do të kampojnë para Qeverisë, në protest, deri në dorëheqjen e Qeverisë së Gruevskit.

Në ora 18:00, #Протестирам (#Protestoj) përsëri u mblodhën tek këndi i bulevarit “Shën Kliment Ohridski”, duke përkujtuar në kohëzgjatjen e betejës dhe nevojës për masivitet të rezistencës civile që të arrihen ndryshimet e sistemit dhe rrëzim i Gruevskit.

Vazhdojmë #çdoditënë6!

17.05.2015_2

Day 13: Since the 5th & until we win!

17.05.2015

For May 17, the largest opposition Party, SDSM called non-partisan antigovernment protest supported by a wide coalition of civic organizations and movements. The protest was scheduled to start at 14:00h. On that day, thirteenth since the start of the May 5th protests, part of the citizens in #Protestiram rallied first  in front of the Primary Court Skopje 1 – Skopje to support the arrested activists, still in jail custody.

At the Court, #Protestiram took one of the boulevard lanes and from there headed towards the Government, walking side by side with the student march organized by the Student Plenum. Self-organized citizens, in protest of  the central heating supply system Toplifikacija, joined the groups.

Protesters marched onto the government jointly, shouting:

“Since the 5th and until we win.”

„Freedom.“

„Who are we?” -The citizens! What do we want? – Freedom! When? -Now.

#Protestiram arrived in front of the Government according to plan, five minutes before the start of the protests at 14:00h. The timing was symbolical, meaning, in the last minute, to welcome in this way the political parties to the street and in the name of all those who have been protesting since May 5 seeking justice in public protest for years.

Over 50.000 citizens protested that day. Representatives of Student Plenum, citizens’ organizations, journalists and euro-parliamentarians addressed the crowd with powerful speeches. Zoran Zaev, the leader of SDSM had the final word. He repeated the demands for Gruevski’s (the prime minister) resignation, formation of technical government and other future plans. Together with some of the protesters he remained camping infront of the Government, in protest, until the government resigns.

At 18:00h., #Protestiram met at the usual rallying spot, the corner of boulevard Sv. Kliment Ohridski and reminded of the year-long struggle, the need for the resistance to grow further to achieve systemic changes after the fall of Gruevski.

We will endure and continue #everyday at 6pm.

17.05.2015_2

Ден 13: Од 5 мај до крај!

17.05.2015

На 17.05.2015, граѓански протест пред Владата на Република Македонија во 14 часот, под широка коалиција, организираше најголемата политичка партија од опозицијата, СДСМ. На овој ден,  тринаесетти од протестите што почнаа на 5 мај, дел од граѓанките и граѓаните здружени во #Протестирам се собраа пред Основен суд Скопје 1 – Скопје да искажат поддршка за уапсените активисти и оттаму заедно да се приклучат кон масовниот граѓански протест пред Владата.

Собраните пред Судот, обединети зад банерот „#Протестирам #Protestoj“, зазедоа една од лентите на булеварот „Гоце Делчев“ и парелелно со студентскиот марш организиран од Студентскиот пленум во другата лента, маршираа до Владата. На оваа група се приклучија и самоорганизираните граѓани кои се исклучени од Топлификација.

Демонстрантите на маршот до Владата скандираа:

„Од 5 мај до крај“,

„Слобода“,

„Кои сме ние? Граѓаните! Што сакаме? Слобода! Кога? Сега!“

Според планираното, дел од #Протестирам стигнаа пред Владата во пет до два за симболично да им посакаат добредојде на улиците на партиите, а во име на оние кои протестираат од 5 мај наваму и кои правдата со години ја бараат преку протест и на улиците.

Над 50.000 граѓани се одѕваа на масовниот протест пред Владата. Со моќни говори до граѓаните се обратија претставници на Студентскиот пленум, граѓански организации, новинари и европратеници. Краен збор имаше лидерот на СДСМ Зоран Заев кој ги повтори барањата за пад на Груевски, формирање техничка Влада и идните планови. Тој и дел од собраните ќе кампуваат пред Владата, во протест, до оставка на Владата на Груевски.

Во 18.00 часот, #Протестирам повторно се собраа на аголот на булеварот „Св. Климент Охридски“, потсетувајќи на долготрајноста на борбата и потребата од омасовување на граѓанскиот отпор за да се постигнат системски промени и по падот на Груевски.

Продолжуваме #секојденво6.

17.05.2015_2

Drugovima i drugaricama, građankama i građanima Makedonije koji/e pružaju otpor vladajućem režimu

fak_sanja_v

Ne možemo i ne smijemo da ćutimo dok se dešavaju ubistva, medijske manipulacije i sveopći teror državne vlasti u Makedoniji. Ne biraju se sredstva kojom vlast želi da zadrži svoju poziciju, ma kako brutalna i nečovječna bila. Sve ovo je već viđeni scenarij u našoj regiji i zato je neophodno da otpor bude masovno podržan i da uspije. Najmanje što, za sada, možemo da uradimo jeste da pošaljemo podršku, ma kako virtualnu – da se i svih nas tiču problemi i patnje u Makedoniji, jer dijelimo istu sudbinu, da saosjećamo i brinemo, da smo svim srcem uz hrabre muškarce i žene koje protestiraju protiv sveproširenog nasilja etno-nacionalističkih elita kojima podjele u tom ključu ponajviše i odgovaraju. Duboko kompromitirani i korumpirani režim čini sve u cilju prikrivanja činjenica vezanih za okolnosti nerazjašnjenih ubojstava, zloupotrebe službenih položaja, policijske brutalnosti i ostalih kršenja ljudskih prava i sloboda.

Protiv smo ubijanja i korištenja sile, protiv prebijanja neistomišljenika/ca, protiv manipulacije informacijama, protiv terora vladajućih, protiv otvaranja starih i novih trauma i guranje u novo nasilje. Privatizacijske pljačke, sveprisutna korupcija i siromaštvo ne poznaju podjele po nacionalističkim linijama.

Kao grupa aktivistkinja i aktivista, okupljenih oko Feminističkog antimilitarističkog kolektiva, dajemo svoju podršku hrabrim građankama i građanima, hrabrim ljudima Makedonije.

No pasaran!

Feministički antimilitaristićki kolektiv, Sarajevo

protestiram-17-05-2015hr