Unitet dhe bashkim

Në ditën e dhjetë të protestave vazhdon dhe rritet narativi i unitetit dhe bashkimit në qëllimet dhe kërkesat e përbashkëta.

“Realizimi i demokracisë është çështje e popullit, e frymës së rrugës, e lëvizjes së trupave në rrugë, ajo është hapësira jonë e përbashkët politike, bashkësia jonë nuk mund të redukohet deri në procedura institucionale, një vizion rrënjësisht i ndryshëm për një komunitet është një kontinuitet që e përbëjnë njerëzit në rrugë. Më shumë dëshirë dhe përvoja të përjetuara dhe më pak pritje nga zgjedhjet.”

1 protestiram

protestiram 2

Me të vërtetë nuk më intereson nëse besoni në jetë pas vdekjes apo në një fuqi më të lartë, nëse jeni apo jo anëtar i një partie, nëse e dëgjoni Cecën apo techno, nëse ju acarojnë hipsterët apo tifozët, nëse është më e mirë Idadija ose Naxhak, nëse jeni Trockistë, ose libertarianë. Ajo që na duhet për të qëndruar së bashku dhe për të qenë në të njëjtën anë të barrikadës është mbështetja juaj dhe angazhimi aktiv për këto tre gjëra:

  1. Dorëheqje e menjëhershme e gjithë qeverisë dhe përgjegjësi për veprimet e tyre
  2. Lirim i menjëhershëm i të gjithë aktivistëve të paraburgosur
  3. Formim i një qeverie që do të mundësojë demokratizim dhe zbatim të zgjedhjeve korrekte dhe demokratike

#ZbogumNikola

#Mrsh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *