Продолжуваме!

Пленум #Протестирам, ул. Илинденска, Скопје, 22.05.2015 (фото: Дороти Пачкова)

Пленум #Протестирам, ул. Илинденска, Скопје, 22.05.2015 (фото: Дороти Пачкова)

Изминативе неколку дена водевме многу дискусии, вон и на улиците. Тие покажаа дека не мора да имаме едно единствено мислење, дека и преку многугласие можеме да покажеме посветеност на визијата за подобра Македонија. Фронтовите што се обединија околу #Протестирам продолжуваат со акции. Во престојниот период ќе следуваат најави за нови.

За поздрав се сите фронтови против владеачкиот режим. Отчовечените властодршци и политичките партии заборавиле чии се институциите, чии се улиците, во чие име дејствуваат. Затоа, да си ги преосвоиме, да ги вратиме на граѓаните!

Повикуваме на омасовување на отпорот против овој режим и ги охрабруваме сите граѓани да се самоорганизираат. Против едноумието. Против едноличноста. Секој на свој начин и во рамките на своите можности. Секогаш ненасилно.

#Протестирам е прво лице еднина и оваа борба извира од секој од нас. Борбата е сечија, секаде и секогаш!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *