Продолжуваме: Пломба за институциите

Пломбирано од #Протестирам

Пломбирано од #Протестирам

Институциите им припаѓаат на граѓаните! Институциите не смее да се користат за лични интереси на мала група властодршци! Заради занемарување на интересите на граѓаните и недостаток на легитимитет, дел од јавните институции беа пломбирани од #Протестирам.

На 1 јуни 2015 година, понеделник, ги пломбиравме:

 • Министерство за култура заради Скопје 2014,

  Министерство за култура #Пломбирам

  Министерство за култура #Пломбирам

 • Министерство за финансии заради трошење народни пари за чоколадо, кога немаме за леб,
 • Министерство за образование заради систематско уништување на јавното образование,

  Министерство за финансии и Министерство за образование #Пломбирам

  Министерство за финансии и Министерство за образование #Пломбирам

 • Министерство за труд и социјална политика заради соучество во кршење на работничките права во Македонија и зголемувањето на сиромаштијата,

  Министерство за труд и социјална политика #Пломбирам

  Министерство за труд и социјална политика #Пломбирам

 • Министерство за правда заради поткопување на правната држава,
 • Министерство за економија заради никаквиот економски развој,

  Министерство за правда и Министерство за економија #Пломбирам

  Министерство за правда и Министерство за економија #Пломбирам

 • Канцеларијата на Претседателот на Република Македонија заради сведување на позицијата на партиска марионета.

  Канцеларија на Претседателот на Република Македонија

  Канцеларија на Претседателот на Република Македонија

Продолжуваме!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *