Tag Archives: Skopje

Day 8: Resignation, responsibility, release

Photo: Eleonora Veninova

Photo: Eleonora Veninova

The citizens, united in the demands, continued with protests on May 12. The protest began in front of the police cordon, in front of the government building, at 18:00 From there, the citizens marched to the Parliament, demanding resignation of the whole government, release the arrested protestors since May 5, 2015, and formation of a government for democratisation of the institutions.

The protest, according to the activists addressing the crowd, is also a reaction to the attempt to cover up the murder of Martin Neshkoski, the death of little Tamara, the bad legal reforms in the education system, but also the events in Kumanovo and the demand for responsibility over the lives that were lost. At the protest, which ended peacefully, was attended by a lot of international media representatives.

The demands of the #Протестирам movement remain and the protests are to continue every day at 18:00.

Day 7: Candles, flowers and a peaceful assembly marking the second day of mourning.

Photo: Vesna Ilievska

Photo: Vesna Ilievska

On May 11, citizens peacefully gathered around the building of the Government of the Republic of Macedonia to honour the fallen policemen in the Kumanovo incident. The assembled citizens called for solidarity with the victims’ families, the citizens of Kumanovo, and the detained activists from the protests that begun on May 5.

During the gathering, in collaboration with the Red Cross, citizens started collecting donations in support of the families of the victims in Kumanovo. 22.615 MKD were collected. While this was taking place, citizens lit up candles, laid flowers, and left messages of condolence for the eight policemen who lost their lives during a police raid in Kumanovo this last weekend.

Today, protests are scheduled to continue at 6 p.m. in front of the government building.

Photo: Vesna Ilievska

Photo: Vesna Ilievska

Dita e 7: Qirinj, lule dhe tubim i qetë për ditën e dytë të zisë

Foto: Vesna Ilievska

Foto: Vesna Ilievska

Qytetarët me 11 Maj në mënyrë të qetë u mblodhën para Qeverisë me qëllim që të nderojnë policët e vrarë në ndodhitë në Kumanovë. Qytetarët të cilët erdhën në tubim gjithashtu thirrën në solidaritet me familjet e viktimave, me qytetarët e Kumanovës, por edhe me aktivistët e arrestuar në protestat që filluan me 5 Maj.

Gjatë kohës së tubimit, në bashkëpunim me Kryqin e Kuq, u organizua një aksion për mbledhje të mjeteve për mbështetje të familjeve nga Kumanova.U mblodhën 22.615 den. Gjatë këtij aksioni qytetarët ndiznin qirinj, vendosnin lule dhe mesazhe me ngushllime për tetë policët të cilët e humbën jetën në aksionin në Kumanovë gjate fundjavës.

Sot planifikohet të vazhdohet me protestat, ora 18:00 para Qeverise.

Foto: Vesna Ilievska

Foto: Vesna Ilievska

Day 6: Citizens’ plenum replaces protests on first day of national mourning

Day 6_park

Photo: Eleonora Veninova

Due to the events in Kumanovo and the declared two-day national mourning, activists and citizens got together yesterday, 10 May 2015, at 18:00 for a peaceful gathering in the City Park in Skopje. The purpose of the gathering was to pay respects to the victims in Kumanovo, expressing solidarity with the victims’ families, with the citizens of Kumanovo, but also with the detained activists since the beginning of the May 5 protests.

In addition, the gathering served for a discussion on the future actions of this self-organized civic movement. In the form of a citizens’ plenum, those in attendance discussed the reframing of the goals of the movement, emphasizing justice and peace as core principles.

It was decided to peacefully pay respects to the victims on the second day of mourning, 11 May, at 18:00 in front of the Government building. The movement invites all citizens to join, wearing all black or white attire, and to bring flowers, but to refrain from bringing any sound props.

Similar news in English on the topic: https://macedoniainenglish.wordpress.com/author/logsforcogs/

The MoI action finished, calls for a new peaceful civil gathering today

The Ministry of the Interior’s (MoI) action came to an end today. During the skirmishes this morning (May 10) two more security forces members were killed, increasing the death toll to eight. According to MoI, fourteen members of the armed group have been killed and there are no civilian casualties. MoI’s spokesperson stated that this was one of the most dangerous terrorist groups in the Balkans.

The public since the beginning of operations has had limited access to information and many questions both for the current situation and for the operation itself remain unanswered.

After almost 36 hours of silence, Prime Minister Gruevski held a press conference, stating that this is not a conflict between Macedonians and Albanians and emphasizing the multiethnic composition of security forces. Gruevski also highlighted the complexity of the situation, stating that the group had been planning mass killings in Macedonia as well as its destabilization. Yet, he added that the goals and motives of this group would be subject to further investigation. PM Gruevski called on political opponents not to use the situation for short-term political goals, at the same time warning the opponents that ‘they would face the same destiny as the terrorists’.

Most Albanian political factors in the country have appealed to the public to remain calm and not to succumb to provocation.

A Macedonian Security Council meeting has been scheduled for 5 pm.

Meanwhile the Skopje Marathon that was due to begin today has been cancelled as a result of the security situation. In spite of the cancellation the participants organised themselves and ran, carrying a message of love and expressing condolences by observing a moment of silence.

Due to the situation and the national two-day mourning for the killed citizens have been called to join a peaceful gathering of solidarity at 6 pm in the Skopje City Park. The gathering’s aim is to demonstrate solidarity with the families of those who were killed and injured and with the citizens of Kumanovo, but also determination in the fight for peace and justice for all citizens, including those who were put in custody during previous protests. The gathering will also serve as a platform for discussing future steps of the self-organised civil movement.

Day 6

 

Aksioni i MPB mbaroi, për sot është caktuar një mbledhje qytetare e qetë

Aksioni i MPB në Kumanovë përfundimisht mbaroi. Në gjuajtjet që ndodhën sot, 10 Maj, në mëngjes ndërruan jetë edhe dy pjesëtarë të forcave speciale me çka numri i të vdekurve u rrit në tetë. Janë vrarë 14 pjesëtarë të grupës së armatosur, ndërsa nuk ka viktima në mesin e civilëve, lajmëruan nga MPB. Sipas deklaratës së zëdhënësit të MPBsë, bëhet fjalë për një ndër grupet më të rezikshme teroriste në Ballkan.

Informatat deri te të cilat ka qasje publiku prej në fillim të veprimeve janë të limituara dhe shumë pyetje ngelin të papërgjigjura, si dhe për situatën momentale, ashtu edhe për operacionin e MPBsë.

Pas gati 36 orëve të heshtjes së plotë të udhëheqësisë politike në shtet, me pres konferencë doli edhe Kryeministri Gruevski. Ai deklaroi se nuk bëhet fjalë për konflikt në mes Maqedonasve dhe Shqipëtarëve, duke e potencuarkarakterin multietnik të pjesëtarëve të forcave specijale. Gruevski potencoi edhe kompleksitetin e operacionit, duke thënë se grupa ka planifikuar vrasje masive në Maqedoni dhe destabilizim të vendit, edhepse tha se motivet dhe qëlimet e tyre do të jenë subjekt i hulumtimeve të mëtejshme.

Duke u thirur që këto ndodhi të mos përdoren për qëllime të politikës ditore, ai nuk e lëshoi mundësinë për të drejtuar paralajmërim kundrejt njerëzve që nuk mendojnë njejtë, duke potencuar se do të përfundojnë njëjtë si teroristët.

Mesazhet të drejtuara nga më shumë aktor relevant shqipëtar në Maqedoni dhe regjion janë të ngjajshme me njëra tjetrën: thiret në qetësi dhe të mos bien pre provokimeve.

Seanca e Këshillit të Sigurisë është caktuar për orën 17:00.

Në ndërkohë, për shkak të situatës së sigurisë, maratoni i Shkupit që duheshte të mbahet sot u anulua. Por edhe përkrah kësaj, të pjesëmarrësit e paraqitur u vetëorganizuan dhe vrapuan me mesazhin se Maqedonia ka dashuri, me çka shprehën ngushëllime me të vrarët në Kumanovë me një minut heshtje.

Duke i marrë parasysh zhvillimet aktuale dhe dy ditët e zisë, në vend të protestit, për sot është paralajmëruar tubim qytetarë i qetë dhe për solidaritet në ora 18:00 tek Parku i Qytetit në Shkup. Tubimi ka për qëllim të shpreh solidaritet me familjet e të vrarëve dhe të lënduarve, si dhe me qytetarët e Kumanovës, por edhe vendosmëri në luftën për paqe dhe drejtësi për të gjithë qytetarët, duke përfshirë këtu edhe protestuesit e arrestuar. Përveç kësaj, tubimi do të përdoret edhe për të diskutuar drejtimet e ardhshme të këtij vetë-organizimit civil.

Day 6

Day 5: “We stand for peace and justice”

The fifth day of the protests, 9 May, began in front of government building, after the police prevented the protesters from accessing the Liberators of Skopje monument, where they intended to lay flowers to mark Victory Day. With a one-minute silence in honour of the people killed in Kumanovo, the protest was small and quiet, without clamour or use of sound props.

Credits: Ilona Olehlova

Credits: Ilona Olehlova

From there, the protesters moved toward the head office of the Delegation of the European Union. By shouting “Why are you silent, Europe?” the demonstrators were asking what the EU was undertaking in relation to the burial of the democracy in a candidate for membership country.

At the end of the protest part of the demonstrators visited the camp of the high school students who protest against the poor educational reforms.

Citizens’ antigovernment protests will continue as dilemmas on Kumanovo incidents soar

In the early hours of Saturday, 9 May 2015, an incident occurred in Kumanovo, a town in the north of Macedonia, some 40 kilometers northeast of Skopje. This is also the fifth day of protests against police brutality organised by citizens who are calling for the resignation of Gruevski’s government.

Many have speculated that this is a staged conflict, presented by the pro-government media as an attack by a paramilitary formation on Macedonian police forces. According to the Facebook status of one of the protesters, the fact that it remains unclear what exactly is happening in Kumanovo only confirms that the government has lost its legitimacy and must resign.

A Kumanovo inhabitant, and member of the Student Plenum, is reporting on the events through his Facebook profile. People in the streets are being detained by the police. The E-75 highway, going from Skopje by Kumanovo to Belgrade and Sofia, has been blocked. Tapes of media which are not pro-government have been confiscated.

As a reaction to these brutal scenarios, which left a yet unconfirmed number of dead, the citizens’ opposition has announced further peaceful protests, with the next one scheduled for 18:00 today, 9 May 2015, in front of the government headquarters in Skopje. Today’s protest coincide with the 70th anniversary of the victory over fascism. Protestors will pay their respect to their peaceful fellow activists, now in custody and the killed in the recent shootings in Kumanovo.